Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ciężkie warunki terenowe na budowie obwodnicy Buczkowic

Zdjęcie

Wiosenne roztopy uniemożliwiają wznowienie prac ziemnych na budowie obwodnicy Buczkowic. Na przedwczorajszej naradzie technicznej, w której uczestniczył Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, przedstawiciele wykonawcy przedstawili aktualne zaawansowanie robót i zgłosili niemożność podjęcia dalszych robót ziemnych ze względu na nasiąknięty wodą trudny teren.

 

Obwodnica budowana jest na bardzo trudnych gruntach. Są one gliniaste z zawartością iłów. W czasie wiosennych roztopów tak mocno nasiąknęły wodą, że są nienośne i uniemożliwiają wręcz przemieszczanie się ciężkiego sprzętu.

 

Umowę na budowę obwodnicy Buczkowic i Rybarzowic podpisano 23 lipca ub.r. Droga połączy S1 z Drogą Wojewódzką nr 942, odciążając od ruchu kołowego wspomniane miejscowości. W umowie zapisano zakończenie prac budowlanych w listopadzie br.


Przetarg na przebudowę DW 791 unieważniony

Dzisiaj, 22 marca 2019 r. zapadła decyzja o unieważnieniu przetargu na przebudowę DW 791. W uzasadnieniu podpisanym przez Dyrektora ZDW w Katowicach czytamy m.in.:

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczy, kwotę 181 995 745,46 zł brutto. W postępowaniu złożono 4 oferty, które przekraczają wartość określona w kosztorysie inwestorskim. W czasie badania oceny ofert, zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert dwóch wykonawców.

 

Po przyznaniu punktów w kryteriach oceny ofert, najwyżej oceniona oferta znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Różnica między ofertą, a kosztorysem inwestorskim wynosi 39 119 564,94 zł brutto.


Otwarcie ofert w przetargu na przebudowę DW 933

Dziś przed południem otwarto oferty złożone w przetargu na przebudowę DW 933. Roboty budowlane podzielone zostały na dwie części:

  • część A: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 – odcinek I”,
  • część B: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 – odcinek II”.

Część „A” to odcinek DW 933 bięgnący na terenie Wodzisławia Śląskiego i gminy Mszana i liczy ok. 7,2 km (od skrzyżowania DW933 z DK78 do ronda stanowiącego początek Drogi Głównej Południowej stanowiącej obwodnicę Jastrzębia Zdrój, za obiektem mostowym nad rzeką Szotkówka).

Z kolei część „B” to odcinek o łącznej długości ok. 16,1 km (od skrzyżowania z DK81 w m. Pawłowice do nowopowstałego ronda na skrzyżowaniu z ul. Żorską (w okolicy cmentarza).

 


Sprzątanie po wichurach

Wichury, które występowały w ostatnich dniach nie spowodowały większych uszkodzeń na drogach wojewódzkich.

Ekipy odpowiedzialne za utrzymanie ruchu sukcesywnie oczyszczają pas drogowy z połamanych gałęzi oraz dokonują cięć uszkodzonych gałęzi drzew, by zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.

W ciągu DW 408 i DW 907 na terenie powiatu gliwickiego stwierdzono kilka wiatrołomów z terenu leśnego powalonych do drogi. Zostały one pocięte i usunięte przez Straż Pożarną.

W powiecie raciborskim wichura połamała wiele drzew i krzewów w lasach przyległych do dróg wojewódzkich. Przedstawiciele Lasów Państwowych zostali poinformowani o konieczności usunięcia pni drzew, koron i gałęzi z terenów przylegających do pasa drogi.

Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne. Sprzątanie po wichurach potrwa jeszcze około tygodnia.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl