Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Dyrektor ZDW w Katowicach nagrodzony

Zdjęcie

Podczas III Konferencji Drogowo-Mostowej, która wczoraj zakończyła się w Katowicach przyznano Zbigniewowi Taborowi, dyrektorowi ZDW w Katowicach tytuł „Eksperta drogowo-mostowego”.

W uzasadnieniu czytamy:

 

Pragniemy wyrazić nasze uznanie za Pańskie zaangażowanie, profesjonalizm, jak również odwagę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, m.in. referencyjnych i technologicznych. Pana znakomita organizacja pracy Katowickiego Oddziału ZDW oraz podejmowanie coraz to nowych wyzwań od wielu lat stanowią wzór do naśladowania. Jest Pan nie tylko autorytetem z silnym zapleczem merytorycznym, ale też przyjacielem, który zawsze służy pomocą i wsparciem.

 

Niewątpliwie jest Pan również znakomitym przywódcą – liderem z wizją oraz konkretną filozofią działania, co potwierdzają opracowane i wprowadzane pionierskie przedsięwzięcia w skali kraju. W uznaniu dla Pana aktywności, siły i wyjątkowej determinacji w realizacji powierzonych zadań proszę przyjąć wyróżnienie wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.


Przetarg na przebudowę DW 929 ogłoszony

ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę DW 929 na odcinku od granicy Rybnika z gminą Świerklany do skrzyżowania z DW 932 w tej miejscowości. Długość odcinka, który ma być przebudowany wynosi ok. 4 km. Cała konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa.

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 929 w zakresie m.in.:

 • ujednolicenia szerokości jezdni,
 • przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem 11,5 tony nacisku osi,
 • przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań,
 • przebudowy oraz budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowy zjazdów,
 • przebudowy i budowy zatok autobusowych,
 • zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
 • rozbiórka obiektu mostowego,
 • wykonania elementów odwodnienia pasa,
 • zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi sieci uzbrojenia terenu i inne,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej.

 


Trzy duże inwestycje drogowe Samorządu Województwa Śląskiego

Zdjęcie

W czwartek, 5 bm. w Porębie koło Pszczyny, w obecności Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów zostaną podpisane kolejne umowy na przebudowę kolejnych dróg wojewódzkich.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach podpisze umowy:

1) na przebudowę DW 933 na odcinku od Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdrój i od Pawłowic do Pszczyny z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.,

2) na przebudowę DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DW 1 do skrzyżowania z DK 78. z firmą Drog-bud Sp. z o. o.

Obie inwestycje dofinansowane są funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kolejna umowa zostanie podpisana na przebudowę DW 935 od Raciborza do skrzyżowania z DW 933 w Rzuchowie z firmą Drog-bud Sp. z o. o. W tym przypadku całość kosztów inwestycji pokryta będzie z budżetu Województwa Śląskiego.

 

 


9 września rozpoczną się prace na DW 913

W poniedziałek, 9 września br. firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. rozpocznie prace przy przebudowie DW 913. Przebudowa tej drogi na trzynastokilometrowym odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86 potrwa do lipca 2021 roku. Konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa, zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi.

 

Inwestycja obejmuje w zakresie robót drogowych m.in. takie pozycje:

 

* rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913,

* budowa dwóch rond,

* budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,

* przebudowa zjazdów.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl