Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Posiedzenie zespołu parlamentarnego w Katowicach. Wysoka ocena rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Śląskiem

Zdjęcie

W środę, 26 bm. w odbyło się w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego. Uczestniczył w nim premier Mateusz Morawiecki. Prócz premiera w spotkaniu uczestniczyli także m.in. minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed i wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. Zespołowi przewodniczyła poseł Bożena Borys-Szopa.

 

Posiedzenie poświęcone było rozwojowi infrastruktury transportowej i komunikacyjnej województwa.

 

Stan inwestycji na drogach administrowanych przez samorząd województwa śląskiego przedstawił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Mówił m.in o realizacji kluczowych inwestycji finansowanych przy wsparciu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Ważna informacja dla wykonawców robót drogowych

ZDW w Katowicach informuje, że zamierza wykorzystywać w remontach i przebudowach dróg wojewódzkich, którymi administruje następujące rodzaje mas bitumicznych.

 

Dla warstwy ścieralnej: SMA11S, SMA8S oraz BBTM8S(A) o zawartości wolnej przestrzeni w przedziale od 7 do 10%. Dla warstwy wiążącej: SMA16W, zaś dla podbudowy bitumicznej AC22P.

 

Wymagane będzie także stosowanie lepiszcza: PMB 65/105–80 i PMB 45/80–80.


Uwaga! Prosimy o zachowanie ostrożności!

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej 
o­stroż­no­ści. Okres zimowy w pełni, jednak opadów śniegu jak na lekarstwo. Daje to złudne poczucie bezpieczeństwa, opady deszczu, spadki temperatury poniżej 0° powodują zjawisko tzw. „czarnego lodu”, czyli niewidocznej na asfaltowej nawierzchni gołoledzi. Mogą także występować znienacka duże opady śniegu, szczególnie w rejonach górskich jak i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.


Obwodnica Buczkowic otwarta.

Zdjęcie

W dniu 15 stycznia 2020 roku została oddana do użytku obwodnica Buczkowic stanowiąca połączenie drogi ekspresowej S1 z drogą wojewódzką nr 942 prowadzącą do Szczyrku
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl