Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Imielin: Rozpoczął się remont DW 934

W ubiegłym tygodniu w Imielinie rozpoczął się remont DW 934 od granicy z Mysłowicami do skrzyżowania z ul. Miarki. Kosztem ponad 5,2 mln złotych przebudowana będzie kanalizacja, wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi wraz z jej nawierzchnią. Powstaną także nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Zakres robót jest powiększony także przez konieczność przełożenia wielu instalacji, takich jak urządzenia cieplne, gazowe, elektryczne itp. Długość przebudowanego odcinka wynosi 1251 m.


Przejazd pod torami w Pszczynie otwarty

Zdjęcie

Dziś, 27 września 2010 r. o godz. 12.00 otwarto przejazd pod torami kolejowymi, w ciągu DW 933 w Pszczynie. Po wielu latach oczekiwania miasto ma wreszcie stały, bezkolizyjny przejazd przez dzielącą je linię kolejową.
Przed otwarciem przedstawiciele Budimeksu i ZDW w Katowicach podpisali ostateczny protokół kończący inwestycję. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego, Tomasz Tomczykiewicz, poseł na Sejm RP, Sławomir Kowalski,senator RP, Adam Matusiewicz,wicewojewoda śląski, Krystian Szostak, burmistrz Pszczyny oraz Józef Tetla, starosta pszczyński.

Tu można obejrzeć panoramę nowego obiektu:
http://zdw.katowice.europ.pl/panoramy/


Zmiana organizacji ruchu na DW 931

Zdjęcie

Trwa remont pięciu mostów w ciągu DW 931 skrzyżowaniami z DK 44 i DK 1. Prace trwają od kwietnia tego roku. Od tego czasu zamknięty był ruch między Bojszowami a skrzyżowaniem DW 931 z DK 44. Potem zamknięty dla ruchu był odcinek o Bojszów do Międzyrzecza. W piątek, 19 bm. otwarto ten odcinek drogi.


Przejazd pod torami kolejowymi w Pszczynie gotowy

Zdjęcie

Już wkrótce otwarty zostanie dla ruchu przejazd pod torami kolejowymi w ciągu DW 933 w Pszczynie. Obiekt był gotowy w połowie sierpnia br. Od tego momentu rozpoczęła się procedura odbioru. Przeprowadzono badania laboratoryjne, których wyniki są podstawą do stwierdzenia czy jakość zastosowanych materiałów i wykonanie obiektów spełnia normy jakich wymaga ZDW w Katowicach. Badania jakości wykonanych prac i zastosowanych materiałów wykazały, że spełniają one wymogi jakie zawarto w umowie z wykonawcą.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl