Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Podpisane umowy

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA: WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ,

zamówienie uzupełniające do zadania:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 29.10.2013 R. NR WD/P/130923/1/1).

 

Data podpisania: 19.11.2015 r.

Data zakończenia: 10.12.2015 r.

Wartość umowy: 643 253,10

2015-11-20

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl