Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Podpisane umowy

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA:

REMONCIE CZĄSTKOWYM CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930 I 932 ORAZ REMONTACH CZĄSTKOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932 I 933,

zamówienie uzupełniające do zadania:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R., NR WD/P/150707/1/1).

 

Data podpisania: 18.11.2015 r.

Data zakończenia: 10.12.2015 r.

Wartość umowy: 1 502 780,79

2015-11-19

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl