Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Podpisane umowy

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 10+550 DO KM 14+880 NA ODCINKU HUCISKO-KROCZYCE

zamówienie uzupełniające do zadania:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 OD KM 2+700 DO KM 10+550 NA ODCINKU JAWORZNIK-HUCISKO (UMOWA NR WD/P/150508/1/1 Z DNIA 22.06.2015 R.).

 

Data podpisania: 29.10.2015 r.

Data zakończenia: 10.12.2015 r.

Wartość umowy: 3 220 000,00

2015-11-03

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl