Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Pożegnanie radnych obejmujących mandaty parlamentarne

Zdjęcie

Dziś, 21 października br. podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Śląskiego odbyło się pożegnanie radnych, którzy w niedawnych wyborach parlamentarnych uzyskali mandaty posłów i senatorów. Tym samym ich mandaty radnych wygasły. Są to: Michał Woś i Grzegorz Gaża (PiS) oraz Michał Gramatyka i Wojciech Saługa (KO), którzy zasiądą w Sejmie. Do Senatu wybrani zostali: Ewa Gawęda (PiS), Halina Bieda (KO) oraz Wojciech Konieczny (SLD).

 

Przypomnijmy, że minister Michał Woś przez kilka miesięcy po ubiegłorocznych wyborach samorządowych, jako członek Zarządu Województwa zajmował się m.in. drogami wojewódzkimi.


 

Ruszyła przebudowa DW 921 w Pilchowicach

Trwa przebudowa DW 921 od skrzyżowania z DK 78 do przejazdu nieczynnej kolejki wąskotorowej w Pilchowicach. Łączny koszt przebudowy tego odcinka to ponad 10,5 mln złotych,

Umowa z wykonawcą, konsorcjum firm Domax, Arkadiusz Mika, będącym liderem konsorcjum i Technical Solutions Sp. z o. o. oraz Hucz Sp. z o. o. sp. k. podpisana została 26 czerwca br., a termin zakończenia prac określono w umowie na 30 listopada 2020 r.


Dyrektor ZDW w Katowicach nagrodzony

Zdjęcie

Podczas III Konferencji Drogowo-Mostowej, która wczoraj zakończyła się w Katowicach przyznano Zbigniewowi Taborowi, dyrektorowi ZDW w Katowicach tytuł „Eksperta drogowo-mostowego”.

W uzasadnieniu czytamy:

 

Pragniemy wyrazić nasze uznanie za Pańskie zaangażowanie, profesjonalizm, jak również odwagę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, m.in. referencyjnych i technologicznych. Pana znakomita organizacja pracy Katowickiego Oddziału ZDW oraz podejmowanie coraz to nowych wyzwań od wielu lat stanowią wzór do naśladowania. Jest Pan nie tylko autorytetem z silnym zapleczem merytorycznym, ale też przyjacielem, który zawsze służy pomocą i wsparciem.

 

Niewątpliwie jest Pan również znakomitym przywódcą – liderem z wizją oraz konkretną filozofią działania, co potwierdzają opracowane i wprowadzane pionierskie przedsięwzięcia w skali kraju. W uznaniu dla Pana aktywności, siły i wyjątkowej determinacji w realizacji powierzonych zadań proszę przyjąć wyróżnienie wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.


Przetarg na przebudowę DW 929 ogłoszony

ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę DW 929 na odcinku od granicy Rybnika z gminą Świerklany do skrzyżowania z DW 932 w tej miejscowości. Długość odcinka, który ma być przebudowany wynosi ok. 4 km. Cała konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa.

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 929 w zakresie m.in.:

 • ujednolicenia szerokości jezdni,
 • przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem 11,5 tony nacisku osi,
 • przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań,
 • przebudowy oraz budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowy zjazdów,
 • przebudowy i budowy zatok autobusowych,
 • zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
 • rozbiórka obiektu mostowego,
 • wykonania elementów odwodnienia pasa,
 • zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi sieci uzbrojenia terenu i inne,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl