Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przetarg na przebudowę DW 929 ogłoszony

ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę DW 929 na odcinku od granicy Rybnika z gminą Świerklany do skrzyżowania z DW 932 w tej miejscowości. Długość odcinka, który ma być przebudowany wynosi ok. 4 km. Cała konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa.

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 929 w zakresie m.in.:

 • ujednolicenia szerokości jezdni,
 • przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem 11,5 tony nacisku osi,
 • przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań,
 • przebudowy oraz budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowy zjazdów,
 • przebudowy i budowy zatok autobusowych,
 • zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
 • rozbiórka obiektu mostowego,
 • wykonania elementów odwodnienia pasa,
 • zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi sieci uzbrojenia terenu i inne,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej.

 

Szczegółowo zakres robót dla zadania został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania, który można znaleźć pod tym adresem http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1569312373

Inwestycja, to przedostatnia z inwestycji kluczowych, która ma zapewnione finansowanie. Ostatnią będzie przebudowa DW 948 od skrzyżowania z DK 52 w Kobiernicach do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu.

W załączeniu lista pozostałych 11 inwestycji kluczowych przygotowanych przez ZDW w Katowicach i zgłoszonych do programu dofinansowania w ramach RPO, które dofinansowania nie otrzymały. Na wszystkie te projekty Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach uzyskał decyzje zezwalające na realizacje inwestycji drogowych (ZRID).

2019-10-01

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl