Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Trzy duże inwestycje drogowe Samorządu Województwa Śląskiego

Zdjęcie

W czwartek, 5 bm. w Porębie koło Pszczyny, w obecności Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów zostaną podpisane kolejne umowy na przebudowę kolejnych dróg wojewódzkich.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach podpisze umowy:

1) na przebudowę DW 933 na odcinku od Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdrój i od Pawłowic do Pszczyny z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.,

2) na przebudowę DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DW 1 do skrzyżowania z DK 78. z firmą Drog-bud Sp. z o. o.

Obie inwestycje dofinansowane są funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kolejna umowa zostanie podpisana na przebudowę DW 935 od Raciborza do skrzyżowania z DW 933 w Rzuchowie z firmą Drog-bud Sp. z o. o. W tym przypadku całość kosztów inwestycji pokryta będzie z budżetu Województwa Śląskiego.

 

 

Przebudowa DW 933 kosztować będzie 240 mln zł (w tym ponad 140 mln zł z funduszy UE).

Droga zostanie całkowicie przebudowana w nowoczesnym standardzie technicznym wraz z całkowicie nową infrastrukturą. Zakres robót obejmuje m.in.:

• przebudowę drogi do klasy technicznej G, przy dopuszczalnym nacisku osi 115 kN,

• całkowitą wymianę konstrukcji jezdni,

• ujednolicenie szerokości drogi (jezdni i poboczy),

• przebudowę/budowę ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań, zastosowania nowych sygnalizacji świetlnych,

• wykonanie ekranów akustycznych,

• zastosowanie nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu,

• przebudowę istniejących obiektów mostowych,

• budowę chodników oraz dróg rowerowych.

Podobnie DW 791 będzie całkowicie przebudowana. Koszt tej inwestycji to ponad 238 mln zł (w tym ponad 139 mln zł z funduszy UE). Zakres prac obejmuje przede wszystkim:

• przebudowę drogi w celu uzyskania parametru technicznego nośności – kategorii ruchu KR5 przy dopuszczalnym nacisku osi 115 kN oraz klasy technicznej G,

• przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi,

• przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych,

• korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych,

• zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego.

Przebudowa DW 935 od Raciborza do Rzuchowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, stanu technicznego konstrukcji nawierzchni, uzyskanie na całym odcinku nośności dla pojazdów o nacisku osi 115 kN oraz redukcja hałasu komunikacyjnego. Koszt przebudowy wyniesie ponad 103 mln zł. W tym przypadku wykonane będą m.in. takie prace jak:

• rozbudowa układu drogowego,

• przebudowa skrzyżowania DW935 z DW919 z sygnalizacją świetlną na rondo turbinowe,

• wykonanie oświetlenia drogowego,

• uporządkowanie systemu odwodnienia drogi,

• budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,

• budowa ekranów akustycznych.

W obecnym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, podpisywane umowy na przebudowy DW 933 i DW 791 kończą listę zadań dofinansowywanych z UE. Dotychczas ZDW w Katowicach zrealizował pięć inwestycji finansowanych z RPO. Były to następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa obwodnicy Pawłowic (koszt robót budowlanych 80,3 mln zł przy dofinansowaniu z RPO – 38,03 mln zł).

2. Przebudowa DW 913 od lotniska w Pyrzowicach do skrzyżowania z S 1 (koszt 8,4 mln zł, dofinansowanie z RPO – 7,16 mln zł).

3. Budowa obwodnicy Myszkowa (koszt 92,94 mln zł, dofinansowanie z RPO – 85,2 mln zł)

4. Przebudowa DW 793 na odcinku Żarki – Myszków (koszt 34,34 mln zł, dofinansowanie z RPO – 30,3 mln zł).

5. Budowa obwodnicy Woźnik (koszt 41 mln zł, dofinansowanie z RPO – 32,33 mln złotych).

Obecnie realizowane są inwestycje, które otrzymały dofinansowanie w drugim naborze obecnej perspektywy budżetowej. Są to:

1. Budowa obwodnicy Buczkowic, czyli połączenie S 69 z DW 942. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku, a planowane zakończenie ma nastąpić w listopadzie roku bieżącego (koszt to 63,4 mln zł, a dofinansowanie z RPO – prawi 50 mln zł).

2. Rozpoczęta w tym miesiącu budowa obwodnicy Raciborza. Planowe zakończenie prac przewidziane jest na luty 2022 roku (koszt to 300,25 mln zł, a dofinansowanie z RPO – 146 mln zł).

3. Przebudowa DW 913 na odcinku od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z DK 86. Prace rozpoczną się w tym tygodniu i potrwać mają do września 2021 roku (koszt wyniesie 119,9 mln zł, a dofinansowanie z RPO – 95,01 mln zł).

4. Podpisywana umowa na przebudowę DW 933 na odcinku od Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdrój i od Pawłowic do Pszczyny (koszt wyniesie 240 mln zł, w tym dofinansowanie 140 mln zł)

5. Podpisywana umowa na przebudowę DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DK1 do skrzyżowania z DK78 (koszt wyniesie 238 mln zł, w tym dofinansowanie 139 mln zł)

Razem ze wspomnianymi przebudowami DW 933 i DW 791, na które to inwestycje umowy podpisane będą w czwartek, 5 bm., łączna wartość zadań realizowanych przez ZDW w Katowicach wyniesie 1 225 303 918 zł przy dofinansowaniu z UE 763 512 989 zł

 

2019-09-05

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl