Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

9 września rozpoczną się prace na DW 913

W poniedziałek, 9 września br. firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. rozpocznie prace przy przebudowie DW 913. Przebudowa tej drogi na trzynastokilometrowym odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86 potrwa do lipca 2021 roku. Konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa, zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi.

 

Inwestycja obejmuje w zakresie robót drogowych m.in. takie pozycje:

 

* rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913,

* budowa dwóch rond,

* budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,

* przebudowa zjazdów.

 

Wybudowane i przebudowane będą obiekty inżynierski w tym jeden most i dziewięć przepustów. Przebudowane będą także przejazdy kolejowe i towarzysząca im infrastruktura.

W zakresie robót związanych z sieciami uzbrojenia terenu zaplanowane takie przedsięwzięcia jak:

  • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowa sieci wodociągowej,
  • przebudowa sieci gazowej,
  • budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
  • budowa sygnalizacji świetlnej,

Wykonane będą także roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in:

  • rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
  • wycinka kolidującej zieleni.

Ponadto wybudowana będzie sieć kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowana i rozbudowana sieć wodociągowa w gminie Psary. Powstanie także sieć zasilania gablot informacyjnych w wiatach przystankowych w gminie Psary.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 124,8 mln zł.

2019-08-30

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl