Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Pojazdy o nacisku na oś ponad od 8 t do 11,5 t mogą poruszać się bez zezwoleń

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie wydaje już pozwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii pierwszej, tj. pojazdów ciężarowych o nacisku osi przekraczającym 8 ton (a nie przekraczającym 11,5 t). Od dawna w większości krajów UE obowiązuje dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony bez specjalnych pozwoleń.

 

Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że stosowane przez Polskę przepisy są niezgodne z prawem unijnym. Dotychczas ZDW w Katowicach wydawał pozwolenia na podstawie art. 64 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego.

* * *

Komentarz Zbigniewa Tabora, dyrektora ZDW w Katowicach:

– W załączniku XII do Traktatu akcesyjnego Polski do UE zapisano okres przejściowy na dostosowanie sieci polskich dróg do unijnej dyrektywy nr 96/53/WE z dnia 25 czerwca 1996 roku określającej dopuszczalne wymiary i obciążenia dla pojazdów kołowych poruszających się na terytorium Unii Europejskiej. Przewiduje ona, że wszystkie drogi powinny być dostosowane do nacisku osi do 11,5 t. Ten okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2010 r.

Dlatego w ZDW w Katowicach przyjęliśmy zasadę, że wszystkie przebudowywane i remontowane drogi wojewódzkie są dostosowywane do tej nośności.

2019-07-31

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl