Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Relacja z VII ŚLĄSKIEGO FORUM DROGOWNICTWA

Zdjęcie

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa w tym roku miała szczególny charakter, gdyż była połączona z jubileuszem 20 lat działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

ZDW i Polski Kongres Drogowy organizują tę imprezę co roku od 2013 r. W ciągu tych lat zdobyła sobie pozycję jednej z najważniejszych konferencji technicznych w Polsce. Jej cechą wyróżniającą jest partnerska wymiana doświadczeń między drogowcami Polski i Niemiec. Uczestniczą w niej przedstawiciele administracji drogowych, uczelni i instytucji badawczych, stowarzyszeń działających w drogownictwie oraz firm branży drogowej. W tegorocznej edycji Forum wzięło udział 190 osób, reprezentujących przeszło 70 różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Sesja inauguracyjna Forum odbyła się w historycznej sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Na otwarcie przybyli: przewodniczący Sejmiku woj. śląskiego Jan Kawulok, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, posłowie z Górnego Śląska oraz grupa uczestników Forum, w tym: Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i prof. Ulf Zander z Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa BASt.

20-LECIE ZDW W KATOWICACH

Dokonania katowickiego ZDW w ciągu 20 lat były tematem wystąpienia marszałka Jakuba Chełstowskiego. Jednostka zarządza siecią 1218,6 km dróg, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6.838 m. Dziś sieć drogowa na terenie województwa zalicza się do najlepszych w kraju. W budżecie województwa jedna trzecia pieniędzy przeznaczona jest na drogi, co pokazuje jak ważną gałęzią życia gospodarczego jest drogownictwo.

Od początku do chwili obecnej Zarządem kieruje mgr inż. Zbigniew Tabor. Laudację na cześć ZDW i jego dyrektora wygłosił prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Przypomniał m.in., że ZDW przoduje w kraju w korzystaniu i promowaniu nowych technologii. To technologiczne zaawansowanie wynika ze ścisłej współpracy z instytucjami naukowo–badawczymi i udziałem w wymianie doświadczeń. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z niemieckim instytutem federalnym BASt z Bergisch Gladbach oraz z przedstawicielami zarządów dróg landów Niemiec.

W trakcie uroczystości grupa pracowników ZDW odebrała pamiątkowe medale za wieloletnią pracę. Pamiątkowe medale odebrali także przedstawiciele władz regionu, jednostek naukowych, organizacji społecznych i mediów. Szczególne wyróżnienie – statuetkę „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” otrzymał dr inż. Tadeusz Suwara, wiceprezes Zarządu PKD. Ta nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia życia poświęconego pracy na różnych stanowiskach związanych z budową i utrzymaniem dróg.

ZRÓWNOWAŻONE DROGI TO SOLIDNE DROGI

Na zakończenie posiedzenia wykład inauguracyjny VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, zatytułowany „Dokąd prowadzą zrównoważone drogi?”, wygłosił dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, profesor Politechniki Lubelskiej. Zrównoważone drogi – powiedział - wiążą się ze zrównoważonym rozwojem ogólnie. A warto przypomnieć, że wzorem do definicji zrównoważonego rozwoju był model zrównoważonego leśnictwa. Na początku XVIII w. w Niemczech stale brakowało drewna z powodu przetrzebienia tamtejszych lasów. To właśnie wtedy saksoński starosta Hans Carl von Carlowitz zarządził odbudowę podlegających mu lasów oraz wprowadził zasady uregulowanego i przyszłościowego postępowania z zasobami naturalnymi. Wkrótce jego model przyjął się w leśnictwie całych Niemiec, a następnie stał się przykładem dla całego świata.

Dzisiaj pojęcie zrównoważonego rozwoju stosuje się w znaczeniu uniwersalnym, obejmującym nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też ekologiczne oraz społeczne. Wychodząc z tego założenia, prof. Bohatkiewicz pokusił się o sformułowanie własnej definicji zrównoważonej drogi: są to optymalne rozwiązania z uwagi na czynniki społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne w trakcie ich projektowania, budowy i utrzymania. Zrównoważone drogi prowadzą do optymalnych rozwiązań technicznych i są: społecznie sprawiedliwe, przyjazne środowisku i ludziom, ekonomicznie uzasadnione i technicznie wykonalne. Zrównoważone drogi prowadzą wprost do „Solidnych dróg” – jak nazwano najnowszą inicjatywę PKD i OIGD, zainspirowaną osiągnięciami katowickiego ZDW w budowie i utrzymaniu dróg.

„SOLIDNE DROGI” OD DOŁU

O szczegółowych rozwiązaniach technicznych, składających się na takie efekty mówiono podczas następnych sesji konferencji, która dalej obradowała w hotelu „Park Inn by Radisson” w Katowicach. Dr inż. Bohdan Dołżycki z Politechniki Gdańskiej mówił o indywidualnym projektowaniu dolnych warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża. Takie projektowanie jest jak najbardziej dopuszczalne, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, a w wielu przypadkach – nawet wskazane. Tak dzieje się np. gdy stosowany jest materiał z recyklingu w większym zakresie niż dopuszczają to Wymagania Krajowe, do warstwy ulepszonego podłoża i/lub do dolnych i górnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowane są geosyntetyki wzmacniające, które mogą zredukować grubość wzmacnianych warstw albo zastosowano wzmocnienie podłoża gruntowego na gruntach słabych, w nietypowych warunkach gruntowo-wodnych, na gruntach skalistych lub na terenach szkód górniczych. Projektowanie indywidualne dolnych warstw i ulepszonego podłoża pozwala na lepsze dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych warunków gruntowych oraz możliwości, jakimi dysponuje wykonawca.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2019-06-19

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl