Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Wyłoniono projektanta przebudowy DW 425

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku od km 14+591 do km 16+491 w Kuźni Raciborskiej ZDW w Katowicach zleci wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorsto Handlowo-Usługowe Drog-Men z Rudy Śląskiej.

 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia czytamy m.in.: „Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Kuźnia Raciborska na odcinku od km 14+591 do km 16+491 tj. od skrzyżowania z ulicą Moniuszki (wraz ze skrzyżowaniem) w kierunku wschodnim na długości około 1900 m (do połączenia z odcinkiem wyremontowanym w 2016 roku).”

Koszt projektu i nadzoru autorskiego podczas przebudowy drogi wyniesie 225,7 tys. zł brutto. W przetargu uczestniczyło pięć firm. Wśród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty była cena, doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynierii drogowej i dodatkowe kwalifikacje sprawdzającego.

Termon wykonania projektu przebudowy drogi to 30 października br., zaś sprawowania nadzoru przebudowy do 30 listopada 2020 r.

2019-05-21

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl