Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnica Woźnik otwarta

Dziś, 7 maja br. otwarto obwodnicę Woźnik. W otwarciu uczestniczyli m.in. Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego,  Michał Aloszko, burmistrz Woźnik i Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach. Obwodnica Woźnik wyprowadza ruch tranzytowy z Woźnik i łączy węzeł, powstającej autostrady A 1 z DW 789. Obwodnica składa się z dwóch odcinków. Pierwszy, równoległy do autostrady A 1 ma 1,2 km długości i przebiega od ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej (DW 789) do łącznicy węzła autostrady.

Obwodnica Woźnik jest drogą jednojezdniową o długości 4 km, po której mogą się poruszać samochody ciężarowe o maksymalnym nacisku osi 11,5 tony. W ramach inwestycji zrealizowano cztery ronda łączące obwodnicę z istniejącym układem drogowym oraz drogi serwisowe wzdłuż obwodnicy, zapewniające dojazd do pól. Przebudowano także sieci uzbrojenia terenu np.: gazociągi, wodociągi, sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne.

Dokonano przebudowy urządzeń melioracyjnych i budowy oświetlenia, przepustów drogowych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery) i ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, przejścia dla dzikich zwierząt).

Inwestycja kosztowała ok. 41 mln zł, większość środków to dofinansowanie z Unii Europejskiej (79 proc.).

2019-05-07

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl