Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przetarg na przebudowę DW 791 unieważniony

Dzisiaj, 22 marca 2019 r. zapadła decyzja o unieważnieniu przetargu na przebudowę DW 791. W uzasadnieniu podpisanym przez Dyrektora ZDW w Katowicach czytamy m.in.:

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczy, kwotę 181 995 745,46 zł brutto. W postępowaniu złożono 4 oferty, które przekraczają wartość określona w kosztorysie inwestorskim. W czasie badania oceny ofert, zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert dwóch wykonawców.

 

Po przyznaniu punktów w kryteriach oceny ofert, najwyżej oceniona oferta znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Różnica między ofertą, a kosztorysem inwestorskim wynosi 39 119 564,94 zł brutto.

Wobec powyższego zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Pełen tekst zawiadomienia o unieważnieniu postępowania dostępny jest pod tym adresem: http://www.bip-slaskie.pl/zamowienia/4/1539766608/1553260197.pdf

 

2019-03-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl