Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnica Myszkowa jednym z ważniejszych przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy unijnych

Zdjęcie

Ogłoszone są przetargi na przebudowę DW 933 oraz budowę wschodniej obwodnicy Raciborza. Skończyła się budowa obwodnicy Woźnik i trwają prace przy budowie obwodnicy Buczkowic. Wszystkie te inwestycje współfinansowane są z unijnych dotacji.

Jednym z bardziej znaczących przedsięwzięć już wykonanych w bieżącej perspektywie unijnego budżetu (lata 2014-2020) jest obwodnica Myszkowa stanowiąca nowy przebieg DW 791. Oddana została do użytku w listopadzie ub. roku.

Obwodnica Myszkowa biegnie między Trzebinią a Kolonią Poczesna i liczy 8,4 km długości. Prace przy obwodnicy rozpoczęły się wiosną 2016 roku.

Obwodnica Myszkowa, od strony południowej, rozpoczyna się rondem w Mrzygłodzie, na skrzyżowaniu z ulicą Zawiercką. Kolejne z rond powstało na skrzyżowaniu z drogą 793 (Siewierz –Święta Anna), ostatnie na końcu obwodnicy wybudowano na Alei Wolności, w miejscu gdzie kończy się zwarta zabudowa miasta, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Myszkowską.

Na obwodnicy są również dwa skanalizowane skrzyżowania na przecięciu z ulicami Szpitalną i Wyzwolenia, skrzyżowanie przy pobliskich terenach inwestycyjnych oraz 5 obiektów inżynierskich – wiaduktów nad istniejącymi drogami.

Podstawowe dane techniczne wiaduktów:

Wiadukt nad ulicą Czarka: Długość konstrukcji nośnej: 16,065m Rozpiętość teoretyczna: 15,00m Szerokość całkowita: 12,50m Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 4,50m Bariera ochronna + gzyms + pobocze techniczne: 0,80+2,40m

Wiadukt nad ulicą Franulka: Długość konstrukcji nośnej: 17,00 m Rozpiętość teoretyczna: 16,00 m Szerokość całkowita: 11,30m Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 4,50 m Bariera ochronna + chodnik techniczny

Wiadukt nad ulicą Palmową: Długość konstrukcji nośnej: 16,06 m Rozpiętość teoretyczna: 5,00 m Szerokość całkowita: 12,50 m Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 4,50 m Bariera ochronna + chodnik dla obsługi: 2x 1,30 m Ekran akustyczny z poręczą + gzyms: 0,45 m

Wiadukt nad ul. Siewierską i ul. Cegielnianą: Długość konstrukcji nośnej: 61,80 m Rozpiętość teoretyczna: 30,0+30,0 m Szerokość całkowita: 12,50 m Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 4,50 m Bariery ochronne: 2x0,40 m Chodniki dla obsługi: 2x0,90 m Ekrany akustyczne + gzymsy: 2x0,45 m

Wiadukt nad ulicą Porębską: Długość konstrukcji nośnej: 17,16 m Rozpiętość teoretyczna: 16,00 m Szerokość całkowita: 11,70 m Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 4,50 m Bariera ochronna + chodnik dla obsługi: 2x1,30 m

Obwodnica Myszkowa na całej swojej długości ma standard drogi głównej (klasa G). Ma jedną jezdnię o dwóch pasmach ruchu, po 3,5 m. szerokości każde. Obwodnicy towarzyszy konieczna infrastuktura. Zostały zbudowane m.in.:

  • chodniki i ścieżki rowerowe,
  • drogi serwisowe,
  • dwa miejsca kontroli pojazdów,
  • system odwodnienia drogi,
  • przepusty drogowe.

Obwodnica Myszkowa nie tylko odciąża centrum miasta od uciążliwego ruchu tranzytowego, ale łączy z siecią drogową, powstającą na obrzeżach Myszkowa, strefę aktywności gospodarczej.

Powstanie obwodnicy Myszkowa wpisuje się w priorytet obecnej perspektywy finansowej UE jaki jest odnowienie ważnych odcinków dróg łączących korytarze komunikacyjne o znaczeniu europejskim (tzw. TEN-T). Tym samym istotnie poprawia sieci komunikacyjnej woj. śląskiego i okolic miasta. Nastąpiła istotna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców Myszkowa. Lepsze są także warunki do inwestowania w gminie Myszków. Całkowity kosz obwodnicy wyniósł ponad 99 mln zł.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2019-02-26

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl