Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Otwarcie ofert w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza

Dzisiaj, 2 kwietnia br. otwarto oferty złożone w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza. Przypomnijmy, że przetarg ten obejmuje dwa etapy (nr 4 i 5) przedsięwzięcia nazwanego „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”.

 


Zakłócenia w funkcjonowaniu e-PUAP

Jutro, 2 kwietnia br. o godz. 12.00 nastąpi otwarcie ofert w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza. Przedstawicieli kilku firm, pragnących złożyć oferty w tym postępowaniu, zgłosiło problemy techniczne, jakie wystąpiły w toku przesyłania oferty na cyfrowej platformie e-PUAP.

 

ZDW w Katowicach informuje, że nie administruje tą platformą i nie ma wpływu na jej funkcjonowanie. Jednostką odpowiedzialną na funkcjonowanie e-PUAP jest Ministerstwo Cyfryzacji i wszelkie reklamacje i roszczenie należy kierować pod adresem ministerstwa.

 

Z doniesień użytkowników platformy e-PUAP wynika, że korzystanie z niej, choć utrudnione jest możliwe. Dlatego otwarcie ofert w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza, odbędzie się zgodnie z planem.


Wicemarszałek Michał Woś o drogach wojewódzkich

Zdjęcie

Na łamach Gazety Prawnej ukazał się wywiad z Michałem Wosiem, członkiem Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialnym m.in. za infrastrukturę drogową.

 

Wicemarszałek województwa mówi w nim o finansowaniu remontów i przebudowy dróg wojewódzkich, a także o polityce jakości prowadzonej przez ZDW w Katowicach.

 


Ciężkie warunki terenowe na budowie obwodnicy Buczkowic

Zdjęcie

Wiosenne roztopy uniemożliwiają wznowienie prac ziemnych na budowie obwodnicy Buczkowic. Na przedwczorajszej naradzie technicznej, w której uczestniczył Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, przedstawiciele wykonawcy przedstawili aktualne zaawansowanie robót i zgłosili niemożność podjęcia dalszych robót ziemnych ze względu na nasiąknięty wodą trudny teren.

 

Obwodnica budowana jest na bardzo trudnych gruntach. Są one gliniaste z zawartością iłów. W czasie wiosennych roztopów tak mocno nasiąknęły wodą, że są nienośne i uniemożliwiają wręcz przemieszczanie się ciężkiego sprzętu.

 

Umowę na budowę obwodnicy Buczkowic i Rybarzowic podpisano 23 lipca ub.r. Droga połączy S1 z Drogą Wojewódzką nr 942, odciążając od ruchu kołowego wspomniane miejscowości. W umowie zapisano zakończenie prac budowlanych w listopadzie br.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl