Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Powstanie obwodnica Buczkowic

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic, czyli nowej drogi o długości 2,78 km łączącej drogę ekspresową S 1 z drogą wojewódzka 942.

Realizując kontrakt zwycięzca przetargu przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów oraz wybuduje m.in.:

  • odcinek drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km;
  • skrzyżowanie obwodnicy z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką;
  • drogi dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy obwodnicy;
  • obiekty inżynierskie;
  • zbiornik retencyjny;
  • stanowisko do kontroli pojazdów;
  • odwodnienie drogi;
  • kanał technologiczny;
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Śląskie Forum Drogownictwa po raz szósty

Jak już informowaliśmy od 24 do 26 kwietnia br. w Katowicach odbędzie się VI Śląskie Forum Drogownictwa. To największa międzynarodowa konferencja tej branży w Polsce. Wśród zapowiedzianych wystąpień zwracają uwagę m.in. prezentacja doświadczeń użytkowania poligonu doświadczalnego niemieckiego Federalnego Instytutu Badawczego Dróg (Bundesanstalt für Straßenwesen – BASt). Poligon został otwarty jesienią tego roku niedaleko węzła Koeln-Ost w miejscowości Bergisch Gladbach. Przedstawią ją prof. Ulf Zander i Stefan Höller.


W piątek, 30 bm. biura ZDW będą zamknięte

W najbliższy piątek, 3o marca br. biura Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach będą zamknięte.


VI Międzynarodowa konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”

Zdjęcie

Od 24 do 26 kwietnia br. w Katowicach trwać będzie VI Śląskie Forum Drogownictwa. Międzynarodowa konferencja z udziałem gości z zagranicy poświęcona będzie m.in. technicznym aspektom utrzymania dróg, technologii budowy nawierzchni asfaltowych i betonowych, a w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównym tematem dyskusji będzie bezpieczeństwo motocyklistów.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestniczyć w Forum będą przedstawiciele zarządców dróg i instytucji badawczych z Polski i Niemiec. Potwierdzili swą obecność m.in. naukowcy z niemieckich instytutów BASt i FGSV oraz przedstawiciele federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i rządu krajowego Bawarii.

Organizatorami konferencji są Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Więcej informacji i program Forum można znaleźć na stronie internetowej PKD.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl