Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Relacja z VII ŚLĄSKIEGO FORUM DROGOWNICTWA

Zdjęcie

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa w tym roku miała szczególny charakter, gdyż była połączona z jubileuszem 20 lat działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

ZDW i Polski Kongres Drogowy organizują tę imprezę co roku od 2013 r. W ciągu tych lat zdobyła sobie pozycję jednej z najważniejszych konferencji technicznych w Polsce. Jej cechą wyróżniającą jest partnerska wymiana doświadczeń między drogowcami Polski i Niemiec. Uczestniczą w niej przedstawiciele administracji drogowych, uczelni i instytucji badawczych, stowarzyszeń działających w drogownictwie oraz firm branży drogowej. W tegorocznej edycji Forum wzięło udział 190 osób, reprezentujących przeszło 70 różnych instytucji i przedsiębiorstw.


DW 935 w Rydułtowach będzie naprawiona

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał ugodę z kop. Rydułtowy w sprawie szkody górniczej polegającej na uszkodzeniu konstrukcji DW 935 w Rydułtowach. W wyniku eksploatacji górniczej na jezdni powstał znaczący garb poprzeczny w pobliżu skrzyżowania ulicy Raciborskiej (DW 935) z ul. Mickiewicza.

 

Kopalnia sfinansuje i naprawi drogę na długości 90 metrów bieżących. Prace prowadzone będą pod nadzorem inspektora ZDW w Katowicach i mają się zakończyć do 31 grudnia br.


Wyłoniono projektanta przebudowy DW 425

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku od km 14+591 do km 16+491 w Kuźni Raciborskiej ZDW w Katowicach zleci wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorsto Handlowo-Usługowe Drog-Men z Rudy Śląskiej.

 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia czytamy m.in.: „Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Kuźnia Raciborska na odcinku od km 14+591 do km 16+491 tj. od skrzyżowania z ulicą Moniuszki (wraz ze skrzyżowaniem) w kierunku wschodnim na długości około 1900 m (do połączenia z odcinkiem wyremontowanym w 2016 roku).”


Obwodnica Woźnik otwarta

Dziś, 7 maja br. otwarto obwodnicę Woźnik. W otwarciu uczestniczyli m.in. Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego,  Michał Aloszko, burmistrz Woźnik i Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach. Obwodnica Woźnik wyprowadza ruch tranzytowy z Woźnik i łączy węzeł, powstającej autostrady A 1 z DW 789. Obwodnica składa się z dwóch odcinków. Pierwszy, równoległy do autostrady A 1 ma 1,2 km długości i przebiega od ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Dworcowej (DW 789) do łącznicy węzła autostrady.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl