Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowy wiadukt w Nędzy gotowy

Zdjęcie

Zakończyła się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Nędzy, w ciągu DW 421. Stary wiadukt został rozebrany i na to miejsce wybudowany został nowy obiekt. Koszt projektu, rozbiórki starego obiektu, budowy nowego i prac związanych z nowym oznakowaniem wyniósł 5,47 mln złotych.
Prace wykonała, wyłoniona w przetargu firma Nowak Mosty Sp. z o. o. z Dąbrowy Górniczej. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 12 czerwca 2017 roku. Prace zostały zakończone 29 czerwca 2018 r.


Umowa na budowę obwodnicy Buczkowic podpisana

Zdjęcie

Dzisiaj, 23 lipca br. w Katowicach podpisana została umowa na budowę obwodnicy Buczkowic. W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyłoniono wykonawcę, którym jest Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy. Umowę podpisali Zbigniew Tabor dyrektor ZDW w Katowicach i Tomasz Kędzior, wiceprezes zarządu Drog-Budu.


Powstanie obwodnica Buczkowic

Rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic. Nową drogę o długości prawie 3 km wybuduje firma Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy za nieco ponad 62,5 mln złotych brutto. W uzasadnieniu wybotu tej oferty komisja przetargowa wskazała, że: „Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spelnia warunki udziału w postępowaniu i która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów tj. okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i wartość wtórnego modułu odkształcenia E. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej.”


19 lat Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zdjęcie

1 lipca 2018 roku minęła 19. rocznica powstania ZDW w Katowicach, który jako jedyny zarząd w Polsce nie został stworzony z przekształcenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, tylko powstał jako całkowicie nowa jednostka organizacyjna samorządu województwa śląskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach od początku pomyślany był jako jednostka inżynierska, bez własnych ekip remontowych i potencjału wykonawczego, miał bazować na usługach i wykonawcach z wolnego rynku. Z czasem okazało się, że wybrany model funkcjonowania zarządu jest unikatowy w skali kraju. Rezygnacja z prowadzenia oddziałów terenowych, tzw. „rejonów” generujących istotne koszty związane z koniecznością utrzymania sprzętu oraz zaplecza magazynowego, pozwoliła na duże oszczędności. Wszelkie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, projektowaniem, remontami i przebudowami, zlecane są wyspecjalizowanym firmom wybranym w drodze przetargów.

Można powiedzieć, że ZDW w Katowicach jest zorganizowany jak nowoczesna firma inżynierska – wspomina Zbigniew Tabor, który od początku pełni funkcję dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl