Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Droga dla rowerów między Żarkami a Myszkowem

Zdjęcie

Zakończyło się układanie masy bitumicznej drogi dla rowerów wzdłuż przebudowywanej DW 793 między Żarkami a Myszkowem. Wybrano nawierzchnię z masy, co jest odpowiedzią na postulaty aktywistów rowerowych, by nie budować dróg rowerowych z kostek. Czerwony kolor sprawia, że droga rowerowa wyróżnia się i jest wyraźnie oddzielona od ciągu pieszego oraz jezdni.


Nowy wiadukt w Nędzy gotowy

Zdjęcie

Zakończyła się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Nędzy, w ciągu DW 421. Stary wiadukt został rozebrany i na to miejsce wybudowany został nowy obiekt. Koszt projektu, rozbiórki starego obiektu, budowy nowego i prac związanych z nowym oznakowaniem wyniósł 5,47 mln złotych.
Prace wykonała, wyłoniona w przetargu firma Nowak Mosty Sp. z o. o. z Dąbrowy Górniczej. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 12 czerwca 2017 roku. Prace zostały zakończone 29 czerwca 2018 r.


Umowa na budowę obwodnicy Buczkowic podpisana

Zdjęcie

Dzisiaj, 23 lipca br. w Katowicach podpisana została umowa na budowę obwodnicy Buczkowic. W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyłoniono wykonawcę, którym jest Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy. Umowę podpisali Zbigniew Tabor dyrektor ZDW w Katowicach i Tomasz Kędzior, wiceprezes zarządu Drog-Budu.


Powstanie obwodnica Buczkowic

Rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic. Nową drogę o długości prawie 3 km wybuduje firma Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy za nieco ponad 62,5 mln złotych brutto. W uzasadnieniu wybotu tej oferty komisja przetargowa wskazała, że: „Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spelnia warunki udziału w postępowaniu i która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów tj. okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i wartość wtórnego modułu odkształcenia E. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej.”
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl