Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

W piątek, 18 bm. otwarta będzie obwodnica Pawłowic

W końcu paździ­ernika br za­kończyła się budowa ob­wod­nicy Pawłow­ic. Pro­ced­ur­a odbior­u nowej drogi za­kończy się w tym ty­god­niu. W piątek, 18 l­is­to­pada br. około godz­iny 15.00 ob­wod­nica zostan­ie ot­warta dla ruchu.

To pier­wsza in­west­ycja dro­gowa w wo­jew­ództwie śląskim współfin­ansow­ana z funduszy Unii Europejskiej w obecne­j per­spek­ty­wie budżetowe­j (lata 2014 – 2020).

 


Spotkanie w Koziegłowach

W środę, 16 bm. o godzinie 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbędzie się spotkanie Zbigniewa Tabora, dyrektora ZDW w Katowicach z mieszkańcami miasta i wszystkimi zainteresowanymi koncepcją budowy obwodnicy Koziegłów.

Uczestniczyć w spotkaniu będą także pracownicy ZDW w Katowicach, którzy odpowiedzą na pytania.


Awaria łączności telefonicznej usunięta

Firma telefoniczna usunęła awarię i można już kontaktować się telefonicznie ze wszystkimi wydziałami ZDW w Katowicach.

 


Awaria: brak łączności telefonicznej!

Na skutek problemów technicznych dostawcy usługi łączności telefonicznej, w biurach ZDW w Katowicach nie działają dziś telefony.

O wznowieniu łączności telefonicznej poinformujemy. ZDW w Katowicach przeprasza za niedogodności.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl