Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu na DW 910 w Będzinie Koszelewie

Wczoraj, 16 maja br. decyzją dyrektora ZDW w Katowicach, w trybie awaryjnym (nie wymagającym zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem) zmieniona została dopuszczalna prędkość w rejonie przejścia dla pieszych na DW 910 w Będzinie na wysokości osiedla Koszelew.

Na samym przejściu obowiązywała dotychczas dopuszczalna prędkość 50 km/h, a za nim, w kierunku Dąbrowy Górniczej ustawiony był znak z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, czyli w istocie podwyższający dopuszczalną prędkość. Obecnie cały odcinek DW 910 na terenie Będzina objęty jest ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Podobnie na terenie Dąbrowy Górniczej (tu zarządcą DW 910 jest prezydent miasta) obowiązuje takie ograniczenie.

 


VI Śląskie Forum Drogownictwa – dyskusje o zarządzaniu i technologii

Zdjęcie

Zakończyło się VI Śląskie Forum Drogownictwa w Katowicach odbywające się 25 i 26 kwietnia br. Dwadzieścia cztery specjalistyczne referaty, panelowa dyskusja na temat sposobów usprawnienia infrastruktury drogowej, by stała się bezpieczniejsza dla motocyklistów i ponad 200 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Holandii pokazują skalę wydarzenia. Jednak liczby nieprecyzyjnie oddają jego doniosłość.

Ulf Zander, reprezentujący niemiecki Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa (BASt) zapytany przez reporterkę Polskiego Radia o znaczenie Śląskiego Forum Drogownictwa powiedział, że Polska jest pionierem w stosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych i jest dla niego bardzo interesujące skorzystanie z naszych doświadczeń. Podkreślił przy tym, że dla zarządców dróg w Niemczech kwestia trwałości dróg, ich wytrzymałości i obniżenia co za tym idzie kosztów ich eksploatacji i oszczędność pieniędzy podatników, to zasadnicza kwestia.


Jak zwiększyć bezpieczeństwo motocyklistów?

Specjalna sesja poświęcona bezpiecznej dla motocyklistów infrastrukturze drogowej i wystawa najnowszych modeli legendarnej marki Triumph to propozycja organizatorów Śląskiego Forum Drogownictwa dla miłośników jednośladów. VI Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” obradować będzie w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia.

 


Powstanie obwodnica Buczkowic

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic, czyli nowej drogi o długości 2,78 km łączącej drogę ekspresową S 1 z drogą wojewódzka 942.

Realizując kontrakt zwycięzca przetargu przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów oraz wybuduje m.in.:

  • odcinek drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km;
  • skrzyżowanie obwodnicy z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką;
  • drogi dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy obwodnicy;
  • obiekty inżynierskie;
  • zbiornik retencyjny;
  • stanowisko do kontroli pojazdów;
  • odwodnienie drogi;
  • kanał technologiczny;
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl