Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

System Zarządzania Jakością

Zdjęcie

Polityka jakości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

My, jako Kierownictwo dla zapewnienia utrzymania, ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 będziemy realizować zadania mające na celu:

1. Pogłębienie zaufania i zadowolenia Klientów do działań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizowane poprzez zagwarantowanie Klientom obsługi rzetelnej, terminowej i zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i aktami prawa wewnętrznego.

2. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Doskonalenie jakości w zakresie realizacji statutowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach poprzez:
a - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b - ustalenie standardów technicznych dotyczących dróg wojewódzkich i drogowych obiektów inżynierskich,
c - dostosowanie dróg wojewódzkich województwa śląskiego do standardów europejskich.

4. Spójność działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach poprawiająca sprawność funkcjonowania oraz stwarzająca dogodne warunki realizacji zadań.


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl