Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obfite opady. Może być ślisko.

Od rana, niemal w całym województwie śląskim pada śnieg. Szczególnie obfite opady notowane są w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Prognozy pogody zapowiadają, że śnieg będzie padał jeszcze przez co najmniej 24 godziny.

Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne. Z informacji przekazanych przez Zarządy Dróg Powiatowych i firmy, którym zlecono bieżące utrzymanie dróg wynika, że zaangażowanych w odśnieżanie i usuwanie śliskości było dziś ponad 100 pojazdów i prawie 150 osób.

 

Naturalnie, na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich, szczególnie w górach, są utrudnienia w ruchu. Miejscami zalega błoto pośniegowe i może być ślisko. Warto przypomnieć, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął, jak co roku, standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Pełen tekst uchwały można znaleźć pod linkiem poniżej niniejszej informacji. Załącznik nr 1 do tej uchwały określa sposób utrzymania drogi, zaś w załączniku nr 2 określono jakim standardem utrzymywane są poszczególne odcinki dróg wojewódzkich w Śląskiem.

Zauważmy, że żaden z odcinków nie został objęty standardem najwyższym (I), który przewidziany jest dla autostrad i dróg szybkiego ruchu. Najwyższy standard na drogach administrowanych przez ZDW w Katowicach to standard II. Przewiduje on, że po stwierdzeniu opadów ekipy odśnieżające mają obowiązek likwidacji gołoledzi, szronu i szadzi w ciągu 3 godzin, a lodowicy i śliskości pośniegowej w ciągu 4 godzin. Po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin trzeba zlikwidować luźny śnieg, a do 6 godzin błoto pośniegowe. Dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

W kolejnych, niższych standardach, wydłużony jest czas likwidacji wspomnianych zjawisk utrudniających ruch. Dodatkowo, już w standardzie III dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu utrudniającej ruch pojazdów osobowych. W standardzie VI dopuszcza się występowanie zasp do 48 godzin, a czas usunięcia gołoledzi i śliskości to aż 12 godzin.

Naturalnie w większości przypadków nie dochodzi do tak intensywnych opadów, by dochodziło do nieprzejezdności drogi na tak długi czas. Także śliskość i gołoledź jest likwidowana szybciej, niż dopuszczają to obowiązujące standardy. Trzeba jednak zauważyć, zimowanie jest kosztowne, a umowy z wykonawcami są oparte na przytoczonych standardach zimowego utrzymania.

Prosimy o ostrożną jazdę!

2019-01-02

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl