Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Remonty na DW 943 i DW 790

Wczoraj, 29 bm. podpisana została umowa na remont drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie. Na odcinku 2 km wymieniona zostanie konstrukcja warstw bitumicznych nawierzchni.

W ramach remontu wykonane będą nowe pobocza z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, odtworzone zostanie oznakowanie poziome a wysokość istniejących zjazdów prowadzących do nieruchomości przyległych do drogi, zostanie dostosowana do poziomu nowej nawierzchni.

Remont wykona wyłoniona w przetargu firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. kosztem nieco ponad 2,6 mln zł.

 

Warto przy tym wspomnieć, że remontowany odcinek rozpoczyna się w miejscu zakończenia prac przy budowie chodnika i remoncie nawierzchni DW 943 w Koniakowie. Prace zleciła gmina Istebna na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego. Koszt tego remontu i budowy chodnika na długości ok. 1100 m wyniósł 5,15 mln złotych.

Wkrótce rozpocznie się także remont DW 790 w Niegowonicach. Podpisana jest już umowa z konsorcjum firm P.H.U. Domax, Arkadiusz Mika i Hucz Sp. z o. o. sp. k., które wygrało przetarg na remont DW 790 na długości 1790 m.

Remont obejmie wymianę konstrukcyjnych warstw bitumicznych nawierzchni. W ramach zadania przewidziano wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, lokalnie wymianę krawężników i ścieków przykrawężnikowych wraz z częściowym przełożeniem chodnika. Odtworzone będzie oznakowanie poziome. Istniejące zjazdy do posesji będą dostosowane do wysokości nowej jezdni. Wyregulowane będą włazy studni i kratki ściekowe. Termin zakończenia prac to 31 października br. Koszt to prawie 2,9 mln zł.

Trzeba zauważyć, że to ostatni nie wyremontowany odcinek DW 790 od granicy Dąbrowy Górniczej w kierunku Łaz, Ogrodzieńca i Pilicy.

2018-08-30

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl