Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Droga dla rowerów między Żarkami a Myszkowem

Zdjęcie

Zakończyło się układanie masy bitumicznej drogi dla rowerów wzdłuż przebudowywanej DW 793 między Żarkami a Myszkowem. Wybrano nawierzchnię z masy, co jest odpowiedzią na postulaty aktywistów rowerowych, by nie budować dróg rowerowych z kostek. Czerwony kolor sprawia, że droga rowerowa wyróżnia się i jest wyraźnie oddzielona od ciągu pieszego oraz jezdni.

Mieszkańcy pobliskich miejscowości, turyści i władze samorządowe od lat oczekiwały na jej wybudowanie. Niestety sprawa była niezwykle skomplikowana. Podstawową przeszkodą był brak regulacji prawnej własności gruntów i ograniczenia finansowe. Wybudowanie drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej wymagało bowiem poszerzenia pasa drogowego. Służby geodezyjne ZDW w Katowicach pracowały kilka lat, by rozwiązać ten problem.

Projekt całkowitej przebudowy DW 793 o długości 5,4 km, został zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i dzięki uzyskaniu dofinansowania przed rokiem można było rozpocząć roboty. Cała konstrukcja drogi została rozebrana i wybudowana od nowa z użyciem najnowszych technologii. Przebudowa tego odcinka  kosztować będzie prawie 36,5 mln zł, a dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego prawie 30,9 mln złotych. Roboty budowlane są już na ukończeniu i zakończą się pod koniec września br.

Znaczenie komunikacyjne DW 793 między Żarkami a Myszkowem jest wyjątkowe, bowiem prócz zwykłego ruchu lokalnego i tranzytowego, dojazdów do pracy, drogą tą poruszają się także liczni turyści oraz kupcy i klienci tradycyjnych targów w Żarkach. Tradycja Jarmarków Żareckich sięga XVI wieku, a dziś w każdą sobotę przyciągają nawet 10 tys. osób.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Lokalizacja zdarzenia
2018-07-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl