Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowy wiadukt w Nędzy gotowy

Zdjęcie

Zakończyła się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Nędzy, w ciągu DW 421. Stary wiadukt został rozebrany i na to miejsce wybudowany został nowy obiekt. Koszt projektu, rozbiórki starego obiektu, budowy nowego i prac związanych z nowym oznakowaniem wyniósł 5,47 mln złotych.
Prace wykonała, wyłoniona w przetargu firma Nowak Mosty Sp. z o. o. z Dąbrowy Górniczej. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 12 czerwca 2017 roku. Prace zostały zakończone 29 czerwca 2018 r.

Wiadukt, który został rozebrany, był już wyeksploatowany. Jego stan techniczny określono jako „przedawaryjny”. Nośność obiektu była ograniczona do 10 T, a przewoźnicy kolejowy sygnalizowali, że kruszący się beton spada na pociągi przejeżdżające pod wiaduktem.
Nowy obiekt spełnia wszystkie wymogi stawiane współczesnym wiaduktom. Jego nośność umożliwia przejazd wszystkim pojazdom dopuszczonym do ruchu na drogach publicznych.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Lokalizacja zdarzenia
2018-07-26

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl