Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Powstanie obwodnica Buczkowic

Rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic. Nową drogę o długości prawie 3 km wybuduje firma Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy za nieco ponad 62,5 mln złotych brutto. W uzasadnieniu wybotu tej oferty komisja przetargowa wskazała, że: „Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spelnia warunki udziału w postępowaniu i która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów tj. okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i wartość wtórnego modułu odkształcenia E. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej.”

Jeśli nie będzie odwołań wkrótce podpisana zostanie umowa. Przypomnijmy, że obwodnica połączy drogę ekspresową S 1 z DW 942 omijając Buczkowice i Rybarzowice. Termin zakończenia prac to 8 listopada 2019 r.

Przedsięwzięcie obejmie m.in.:

  • budowę obwodnicy – drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km,
  • budowę skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką,
  • budowę dróg dla obslugi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy projektowanej obwodnicy,
  • budowę obiektów inżynierskich,
  • budowę zbiornika retencyjnego;
  • budowę stanowiska do kontroli pojazdów, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja deszczowa, sieci drenarskie, gazociąg średniego ciśnienia, gazociąg wysokiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna nN, SN, WN – 110 kV, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna,
  • wykonanie odwodnienia,
  • budowę kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów,
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2018-07-12

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl