Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Powstanie obwodnica Buczkowic

Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic, czyli nowej drogi o długości 2,78 km łączącej drogę ekspresową S 1 z drogą wojewódzka 942.

Realizując kontrakt zwycięzca przetargu przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów oraz wybuduje m.in.:

 • odcinek drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km;
 • skrzyżowanie obwodnicy z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką;
 • drogi dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy obwodnicy;
 • obiekty inżynierskie;
 • zbiornik retencyjny;
 • stanowisko do kontroli pojazdów;
 • odwodnienie drogi;
 • kanał technologiczny;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Kontrakt jaki podpisany będzie z wykonawcą przewiduje także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym:

 • kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • sieci drenarskich,
 • gazociągu średniego ciśnienia,
 • gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego i wysokiego,
 • oświetlenia ulicznego,
 • sieci telekomunikacyjnej.

Przewidywany koszt inwestycji to 48,7 mln złotych. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z funduszy UE kwotą 36 mln złotych. Wykonawcy mają czas do 23 maja br. na składanie ofert. Planowany termin zakończenia budowy to 8 listopada 2019 roku. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał czas do 29 listopada przyszłego roku. na złożenie dokumentów, by można było ostatecznie rozliczyć inwestycję.

2018-04-08

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl