Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Usprawnić i ulepszyć proces wyłaniania wykonawców

Zdjęcie

19 lutego br. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z reprezentantami Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Delegacjom przewodniczyli Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD i Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu ZDW.

Spotkanie odbyło się na wniosek Izby, reprezentującej przedsiębiorstwa branży budownictwa drogowego, która boryka się ostatnio z dużymi problemami. Spada potencjał wykonawczy firm, małe i średnie przedsiębiorstwa są w trudnej sytuacji finansowej, a w latach 2012 – 2016 aż 114 firm upadło, lub zostało zlikwidowanych. Brakuje też pracowników. Izba ocenia, że deficyt ten w firmach budujących i remontujących drogi w Polsce wynosi ok. 150 tys.

Delegacja OIGD przedstawiła wiele sugestii co do sposobu prowadzenia postępowań przetargowych, mogących usprawnić proces wyłaniania wykonawców, co byłoby zgodne z obowiązującym prawem, a jednocześnie z korzyścią dla firm wykonawczych.

I tak przedstawiono propozycję, by minimalny roczny obrót firm ubiegających się o zamówienia był wymagany na poziomie 30 proc. wartości zamówienia. To pozwoliłoby na uczestnictwo w przetargach także firmom mniejszym, które teraz często skazane są na odgrywanie roli podwykonawców.

Izba wnosi także, by wymagane referencje dotyczyły prac wykonanych przez wykonawców w ostatnich 10 latach, a wymagane kwalifikacje pracowników pozostawały w proporcji do stopnia komplikacji zamówienia.

Pojawił się także postulat, by zamówienia były dzielone na części, co dopuszcza Prawo zamówień publicznych, o ile jest to racjonalne i możliwe.

Dyskutowano także o okresach gwarancyjnych, kaucjach, terminach płatności, zaliczkach i innych kwestiach mogących przyczynić się do bardziej harmonijnej realizacji remontu, budowy i przebudowy dróg.

W ocenie przedstawicieli Konwentu ZDW większość postulatów jest możliwa do zrealizowania. – W najbliższym czasie Konwent podejmie decyzję i przyjmie w formie zaleceń listę dobrych praktyk przetargowych jakie Zarządy Dróg Wojewódzkich będą mogły stosować w swej codziennej pracy – powiedział Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu. Stanowisko to będzie opublikowane i może się stać standardem procesu prowadzenia przetargów na roboty budowlane na drogach wojewódzkich w całej Polsce.

2018-02-20

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl