Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Umowa na budowę obwodnicy Woźnik podpisana

Zdjęcie

Wczoraj, 12 września br. podpisana została umowa na budowę obwodnicy Woźnik. Ze strony ZDW w Katowicach podpisał ją dyrektor Zbigniew Tabor, ze strony konsorcjum, które wygrało przetarg Tomasz Kędzior, wiceprezes firmy Drog-Bud Sp. z o. o. i Stefan Bednarek reprezentujący firmę Nowak-Mosty Sp. z o. o.

Kontrakt przewiduje:

 • budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy Woźnik – droga wojewódzka – klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki (od km 1 + 187,63 do km 1+595,52), który realizuje GDDKiA
 • budowę skrzyżowań, w tym: budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1, budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1 + 124 92 – rondo nr 2, rozbudowę ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3, budowę skrzyżowania z DG 635017S – km 3+727,43, budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 4+480,61 – rondo nr 4,
 • budowę miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,
 • budowę dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,
 • budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa), budowę przepustów,
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Koszt budowy wyniesie prawie 42,8 mln zł. Termin zakończenia prac budowlanych to 30 października przyszłego roku. Kolejny miesiąc wykonawca ma na całkowite rozliczenie inwestycji.

2017-09-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl