Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Most na Koszarawie w Żywcu Sporyszu będzie wzmocniony

Wczoraj ogłoszony został przetarg na wzmocnienie mostu w ciągu DW 945 w Żywcu Sporyszu. Ponad rok obowiązuje na moście ruch wahadłowy. Wprowadzono go ze względu na obniżoną nośność konstrukcji. Początkowo wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t. Po kilku dniach, na wniosek wielu przedsiębiorców, zmieniono organizację ruchu na wahadłowy z dopuszczeniem przejazdu bez ograniczeń tonażowych.

Most jest wyeksploatowany i wymaga gruntownego remontu. Przygotowanie renowacji przeprawy przez Koszarawę wymagało wykonania szeregu badań jej konstrukcji i projektu. Taka dokumentacja powstała, a w budżecie na rok 2017 sejmik województwa uwzględnił kwoty potrzebne na remont mostu.

 

Planowane roboty obejmą: roboty rozbiórkowe, skucie betonu podpór, frezowanie nawierzchni, montaż stalowych łuków rozpierających, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi i ułożenie nowej nawierzchni.

Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada br. Przejazd będzie utrzymany, ale w miarę postępu robót organizacja ruchu będzie zmieniana.

Jednocześnie zostaną podjęte przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu nowego mostu na Koszarawie w Żywcu Sporyszu. W perspektywie najbliższych lat obecny most trzeba będzie zastąpić nowym.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach administruje obecnie 320 mostami i wiaduktami w całej sieci dróg wojewódzkich. Co roku kilka z nich jest zastępowanych całkiem nowymi obiektami. Obecnie 27 nowych obiektów jest już zaprojektowanych lub wkrótce dokumentacje na ich budowę będą gotowe. Kolejnych 15 oczekuje na swą kolej i będą doraźnie remontowane.

W w ciągu ostatnich trzech lat (2014 – 2016) ZDW w Katowicach wydał na bieżące remonty mostów, wiaduktów i przepustów, tylko w powiecie żywieckim ponad 6,89 mln złotych, a na budowę nowego mostu na Sole i modernizację układu drogowego w Żywcu około 40 mln zł.

***

Wcześniej, największe inwestycje branży mostowej w powiecie żywieckim miały miejsce w roku 2005, kiedy w ciągu DW 946, w Ślemieniu i miejscowości Las przebudowano 4 mosty kosztem ponad 2,8 mln zł.

Z kolei w roku 2011 odbudowano korpus DW 781 w Kocierzu Moszczanickim, zniszczony przez osuwisko. Koszt odbudowy wyniósł ponad 2,85 mln złotych. Dwa lata później Drogę Wojewódzką 946 w Żywcu Moszczanicy także trzeba było odbudować po powstaniu osuwiska. Tym razem odbudowa kosztowała ponad 3,2 mln złotych.

Łącznie, w latach 2003 – 2016 w powiecie żywieckim odbudowano 10 odcinków dróg zniszczonych w wyniku osuwisk. W wielu przypadkach wiązało się to z budową murów oporowych i wzmacnianiem podłoża setkami kilkunastometrowych mikropali. W tym okresie wybudowano także osiem nowych mostów. Zastąpiły one wyeksploatowane obiekty, w tym pięć ostatnich drewnianych mostów w sieci dróg wojewódzkich w Śląskiem. Wybudowanych zostało także 14 przepustów.


Lokalizacja zdarzenia
2017-01-25

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl