Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne: Drogi będą śliskie

Meteorolodzy w swych prognozach pogody zapowiadają, że w najbliższych dniach spodziewać się można marznącego deszczu. W połączeniu z nocnymi mrozami i możliwymi ociepleniami nawet powyżej zera w dzień tworzy to potencjalnie niebezpieczne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w północnej części województwa śląskiego jest możliwe:

„wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.”

Jest to ostrzeżenie 2 stopnia w czterostopniowej skali od 0 do 3. Dla pozostałej części województwa, czyli dla aglomeracji górnośląskiej, subregionu rybnickiego, powiatu raciborskiego, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny ostrzeżeń nie ma, ale lokalnie i tam mogą wystąpić trudne warunki drogowe, szczególnie śliskość na jezdniach i chodnikach.

Służby zimowego utrzymania pracujące na drogach wojewódzkich pozostających pod administracją ZDW w Katowicach pracują bez zakłóceń. Od początku roku, kiedy rozpoczęły się duże opady śniegu na drogach wojewódzkich o łącznej długości ponad 1200 km pracuje około 140 osób, które mają do dyspozycji prawie 130 pojazdów, w ty solarki, pługi i pługo-piaskarki. Wszystkie drogi są przejezdne.

Trzeba jednak pamiętać, że od wystąpienia śliskości, do jej usunięcia może upłynąć czasem nawet kilka godzin. Wskazana jest zatem daleko idąca ostrożność.

2017-01-20

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl