Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Problemy z remontem DW 934

Maleją szanse, by firma Berger Bau Polska Sp. z o. o. wykonała remont DW 934. Za kwotę prawie 1,3 mln złotych wykonawca wyłoniony w przetargu, miał przebudować drogę w Bieruniu między przejazdem kolejowym a skrzyżowaniem z DK 44. Zamówienia udzielono 6 lipca br. Roboty mają być zakończone 31 października br.

Co prawda wykonawca wczoraj uzyskał decyzję zatwierdzającą tymczasową organizację ruchu, jednak do dziś nie złożył akceptowalnych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia remontu. Nie zatwierdziliśmy harmonogramu robót, specyfikacji materiałów, jakie miały być użyte przy remoncie drogi, w tym – co najistotniejsze – recept mas bitumicznych. Brak również wyników badań koleinowania zaproponowanych warstw nawierzchni.

 

Zważywszy na to, iż warunki atmosferyczne pogarszają się, jest bardzo prawdopodobne, że wykonawcy nie uda się rozpocząć i wykonać remontu w tym roku.


Lokalizacja zdarzenia
2016-10-06

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl